สายสีเหลือง ขยายเวลา-เพิ่มความถี่ชั่วโมงเร่งด่วน ตั้งแต่ 26 มิ.ย.

เพจ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ระบุ รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ขยายเวลาให้บริการช่วงทดลองเดินรถ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น.และให้บริการทุก 5 นาที ในช่วงเวลาเร่งด่วน คือ

ผู้โดยสารวอนเพิ่มความถี่ “รถไฟฟ้าสีเหลือง” เผยข้อดีเดินทางเร็ว รับได้ค่าบริการ 30-50 บาท

อัปเดตรถไฟฟ้าสายสีชมพู คาดทยอยเปิดให้ประชาชนใช้บริการได้พ.ย.นี้

  • ตอนเช้า เวลา 07.00-09.00 น.
  • ตอนเย็น เวลา 17.00-20.00 น.

ส่วนหลังช่วงเวลาเร่งด่วน ให้บริการทุก 10 นาที

สำหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ปัจจุบันอยู่ในช่วงเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมทดลองใช้เป็นการเดินรถเสมือนจริง

ซึ่งข้อมูลจากกรมการขนส่งทางราง พบว่ามียอดผู้โดยสารเพิ่มขึ้นทะลุ 70,000 คนต่อเที่ยว และเคยเกิดเหตุขัดข้อง 1 ครั้ง ทำให้ต้องปิดบริการถึง 5 สถานีในช่วงโมงเร่งด่วนซึ่งทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท อีสเทิร์น และบางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) ผู้รับสัมปทาน ได้ตรวจสอบเพื่อหาแนวทางป้องกันต่อไป

อย่างไรก็ตามเมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง จำนวน 73,801 คน-เที่ยว ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการระบบราง รวม 1,587,964 คน-เที่ยว ถือเป็นยอดผู้ใช้บริการสูงที่สุดตั้งแต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมือง จำนวน 70,635 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 23,862 คน-เที่ยว และผู้โดยสารเชิงสังคม 46,773 คน-เที่ยว) และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมมหานครและปริมณฑล จำนวน 1,517,329 คน-เที่ยว ประกอบด้วย

  • รถไฟฟ้า Airport Rail Link จำนวน 69,778 คน-เที่ยว
  • รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จำนวน 24,823 คน-เที่ยว (รวมจำนวนผู้โดยสารรถไฟทางไกลมาต่อสายสีแดงฟรี จำนวน 203 คน-เที่ยว)
  • รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) จำนวน 415,504 คน-เที่ยว
  • รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) จำนวน 49,263 คน-เที่ยว
  • รถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 876,503 คน-เที่ยว
  • รถไฟฟ้าสายสีทอง จำนวน 7,657 คน-เที่ยว
  • รถไฟฟ้าสายสีเหลือง จำนวน 73,801 คน-เที่ยว (รองจากวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ซึ่งมีผู้ใช้บริการสูงสุด 74,348 คน-เที่ยว)

 สายสีเหลือง ขยายเวลา-เพิ่มความถี่ชั่วโมงเร่งด่วน ตั้งแต่ 26 มิ.ย.

โดยจำนวนผู้ใช้บริการระบบรางสูงสุดก่อนหน้านี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1,577,330 คน-เที่ยวคำพูดจาก สล็อตวอเลท